1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Channel Subscribe and I will subscribe back just leave your link in reply

Discussion in 'Promote your Channel' started by videos_and_animation, Oct 7, 2018.

?

Did you subscribe and lived your channel link in reply?

 1. Yes

 2. No

 3. I forgot

 4. I think I forgot, I don't know if I subbed

Multiple votes are allowed.
Results are only viewable after voting.
 1. https://www.youtube.com/channel/UC-vUYOlSRp2H_Ed371HtOqg
  Please leave your link after you subscribe to my channel, so I subscribe back to you. Allow up to 12 hours or 1 day for a reply. Be patient and you’ll get your subscribe back. I will subscribe back to whoever subscribes to my channel. I don’t check my channel a lot so you'll have to wait. #moviesandmoreva
   
 2. Hãy đăng ký và xem video của tôi để ủng hộ tôi. Sau đó hãy để lại liên kết cho tôi và tôi cũng sẽ đăng ký và xem video trên kênh của các bạn. Cảm ơn nhiều.
   
 3. [QUOTE = "videos_and_animation, bài đăng: 69243, thành viên: 141367"] https://www.youtube.com/channel/UC-vUYOlSRp2H_Ed371HtOqg
  Vui lòng để lại liên kết của bạn sau khi bạn đăng ký kênh của tôi, vì vậy tôi đăng ký lại cho bạn. Cho phép trả lời tối đa 12 giờ hoặc 1 ngày. Hãy kiên nhẫn và bạn sẽ nhận được đăng ký của bạn trở lại. Tôi sẽ đăng ký lại với bất kỳ ai đăng ký kênh của mình. Tôi không kiểm tra kênh của mình nhiều nên bạn sẽ phải đợi. #moviesandmoreva [/ QUOTE]
   
 4. Come to my channel to watch many videos of Vietnamese girls Beautiful and cute ^^
   
 5. I subscribed, please subscribe back
   
 6. I subscribed and my link is
  https://www.youtube.com/channel/UC-vUYOlSRp2H_Ed371HtOqg
   
 7.  

Share This Page